Jana Dvorak - Koučink

Ochrana osobních údajů

Platnost od 24. 5. 2018

Tento dokument Ochrana osobních údajů popisuje způsob, jakým nakládáme s informacemi a daty, které s námi sdílíte. Budeme zpracovávat vaše osobní údaje, které jste nám poskytl(a) prostřednictvím našich webových stránek nebo získané případně jiným způsobem, a to za účelem stanoveným v této Ochraně osobních údajů. Shromažďování a zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., O ochraně osobních údajů nebo na základě právních předpisů, které se budou v budoucnosti měnit nebo nahrazovat, např. Obecným nařízením o ochraně údajů (Nařízení GDPR).

1. Správce osobních údajů

Správcem vašich osobních údajů je Jana Dvorak Coaching Ltd., adresou: 49 Station Road, Polegate, East Sussex, BN26 6EA, UK registrovaná u The Registrar of Companies for England and Wales pod číslem 11332852 (dále pak “Jana Dvorak Coaching Ltd”, “Jana Dvorak Coaching” nebo „my“).
V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracovávání vašich osobních údajů nebo v případě uplatnění vašich práv definovaných v čl. 5 níže, nás můžete kontaktovat e-mailové adrese jana@janadvorakcoaching.com. Pověřence pro ochranu osobních údajů jsme nejmenovali.

2. Jaká osobní data zpracováváme, za jakým účelem a po jak dlouhou dobu?

2.1 Pro účely prodeje zboží zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, e-mail a telefonní číslo. Právním základem pro takové zpracování je plnění smlouvy (tj. prodej produktů). Osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání smluvního vztahu.

2.2 Za účelem rozesílání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží a služeb můžeme vaše osobní údaje zpracovávat v rozsahu jméno, příjmení, bydliště, e-mailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, soubory cookies, údaje o návštěvách našich webových stránek, behaviorální údaje a další. Takové zpracování je založeno na vašem souhlasu. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání tohoto souhlasu.

2.3 Pro účely přizpůsobení produktové nabídky (tzv. profilování) můžeme zpracovávat vaše osobní údaje v rozsahu e-mailová adresa, transakční historie, IP adresa, soubory cookies, otisk prohlížeče, údaje o návštěvách našich webových stránek, behaviorální údaje a další. Takové zpracování je založeno na vašem souhlasu. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání tohoto souhlasu.
2.4 Za účelem zajištění funkčnosti našich webových stránek a aplikací můžeme pracovat s tzv. soubory cookies. Právním základem takového zpracování je plnění smlouvy (tj. vyřízení objednávky). Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány po dobu, která je nezbytná k zajištění funkčnosti webových stránek a aplikací (tj. po dobu několika dnů nebo týdnů, případně i po dobu trvání smluvního vztahu, pokud je to nutné).

2.5 Za účelem rozesílání individuálních obchodních sdělení týkajících se našeho zboží a služeb a za účelem zveřejnění informací o vaší osobě v „Recenzích“ na stránkách www.janadvorakcoaching.cz a www.janadvorakcoaching.com můžeme vaše osobní údaje zpracovávat v rozšířeném rozsahu o pracovní pozici. Takové zpracování je založeno na vašem souhlasu. Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání tohoto souhlasu.

2.6 Kromě výše uvedeného musíme zpracovávat a uchovávat vaše osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, číslo objednávky za účelem případných dotazů a stížností v budoucnu. Toto zpracování je založeno na našem oprávněném zájmu. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytnou pro splnění tohoto účelu, avšak nejdéle po dobu 3 let od zahájení běhu zákonné promlčecí lhůty v každém jednotlivém případě.

3. Sdílení vašich osobních údajů

Vaše osobní údaje mohou být zpřístupněny třetím osobám, které nám poskytují administrativní nebo technickou podporu, tj. zpracovatelům dat. Vaše osobní údaje můžeme sdílet například s poskytovateli platebních služeb, s externími partnery nebo s jinými osobami, které však samozřejmě podléhají povinnosti zachování důvěrnosti.

Konkrétně jde například o tyto zpracovatele: Platební brána PayPal // Poskytovatel hostingu business communication s.r.o. // Studio Sklep5 - Webdesign a copywriting // Marketingový specialista Marek Krejčí // Účetní Martin Pullen, registrován v UK // Rozesílka newsletterů a nabídek Mailchimp (řízený The Rocket Science Group, LLC) //
Analytický nástroj Social Blade LLC. // Reklamní platforma Facebook, Inc. - osobní údaje jsou předávány i mimo EU, konkrétně do USA. Předání údajů proběhne na základě ověření zpracovatele platformou Privacy Shield. // Google Analytics a Google AdWords Google LLC - osobní údaje jsou předávány i mimo EU, konkrétně do USA. Předání údajů proběhne na základě ověření zpracovatele platformou Privacy Shield.

K vašim osobním údajům má přístup pouze omezený počet našich zaměstnanců. Zaměstnanci jsou povinni považovat vaše osobní údaje, stejně tak jako informace o opatřeních přijatých za účelem jejich ochrany, za přísně důvěrné. Třetí osoby jsou oprávněny zpracovávat osobní údaje pouze na základě našich výslovných pokynů.

4. Zásady používání souborů cookie

4.1 Popis souborů cookie

Za účelem zlepšení poskytovaných služeb využívají naše stránky soubory cookie. Soubory cookie jsou malé soubory, které ukládají informace ve vašem prohlížeči a běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů. Osoba uživatele však není na základě těchto informací identifikovatelná. Soubory cookies tak pomáhají např.:

- ke správné funkčnosti našich stránek, aby bylo možné dokončit proces nákupu s co nejmenšími obtížemi;
- při zapamatování přihlašovacích údajů našich zákazníků, takže je nemusí pokaždé zadávat;
- při zjišťování, které stránky a funkce používají návštěvníci nejčastěji; na základě toho můžeme co nejlépe přizpůsobit naši nabídku vašim požadavkům;
- pomáhají nám zjistit, které reklamy si návštěvníci nejčastěji prohlíží, aby se jim při procházení stránek nezobrazovala stále stejná reklama, případně aby se jim nezobrazovala reklama na zboží, o které nemají zájem.

Další obecné informace k souborům cookie naleznete např. zde.

4.2 Námi používané soubory cookie

Soubory cookie používané na našich stránkách lze z hlediska jejich trvanlivosti rozdělit na dva základní typy. Krátkodobé tzv. „session cookie“ které jsou pouze dočasné a zůstávají uloženy ve vašem prohlížeči pouze do té doby, než prohlížeč zavřete, a dlouhodobě tzv. „persistent cookie“, které zůstávají uloženy ve vašem zařízení mnohem déle nebo dokud je ručně neodstraníte (doba ponechání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na nastavení samotné cookie a nastavení vašeho prohlížeče).

Z hlediska funkce, kterou jednotlivé cookie plní, lze cookie rozdělit na:
- konverzní, které nám umožňují analyzovat výkon různých prodejních kanálů
- trackingové (sledovací), které v kombinaci s konverzními pomáhají analyzovat výkon různých prodejních kanálů
- remarketingové, které používáme pro personalizaci obsahu reklam a jejich správnému zacílení
- analytické, které nám pomáhají zvýšit uživatelské pohodlí našeho webu tím, že pochopíme, jak jej uživatelé používají
- esenciální, které jsou důležité pro základní funkčnost webu¨
Některé soubory cookie mohou shromažďovat informace, které jsou následně využity třetími stranami a které např. přímo podporují naše reklamní aktivity (tzv. „cookie třetích stran“). Například informace o produktech kupovaných návštěvníky na našich stránkách mohou být zobrazeny reklamní agenturou, abychom mohli lépe uzpůsobit zobrazení internetových reklamních bannerů na vámi zobrazovaných webových stránkách. Podle těchto údajů vás však nelze identifikovat. Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

Vydavatel (příp. název)TypTrvanlivost
Google AdWordstrackingový, remarketingový90 dnů
Google Analytics(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)analytický, trackingový, konverznítrvalá
Facebooktrackingový, konverzní, remarketingovýtrvalá

4.3 Odmítnutí používání souborů cookie

Používání souborů cookie lze nastavit pomocí vašeho internetového prohlížeče. Většina prohlížečů soubory cookie automaticky přijímá již ve výchozím nastavení. Soubory cookie lze pomocí nastavení vašeho webového prohlížeče zcela zakázat nebo povolit užívání jen některých souborů cookie.

5. Vaše práva související se zpracováváním vašich osobních údajů

Pokud nám udělíte souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, činíte tak zcela dobrovolně. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu jana@janadvorakcoaching.com.

Podle Nařízení GDPR máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů,
- v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

6. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu, jež je nezbytně nutná pro splnění určitého účelu zpracování, tj. typicky po dobu plnění smluvního vztahu nebo po dobu výslovně požadovanou platnými právními předpisy. Pokud zpracováváme vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, tyto osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu platnosti souhlasu, který můžete kdykoli odvolat. Pokud tak učiníte, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje pro účely, ke kterým byl souhlas udělen.

7. Využití sociálních sítí

Naše webové stránky mohou obsahovat funkce sociálních médií, jako jsou Facebook nebo Twitter. Tyto funkce mohou shromažďovat určité informace o návštěvnících našich webových stránek, jako je například IP adresa nebo historie prohlížení a mohou do prohlížečů návštěvníků implementovat soubory cookies. Berte prosím na vědomí, že zpracovávání shromažďovaných údajů se řídí zásadami přijatými provozovateli sociálních sítí, a proto se na tyto účely zpracovávání nevztahuje toto ustanovení Ochrany osobních údajů.

8. Změny ve zpracovávání osobních údajů

Veškeré změny, které mohou být v budoucnu provedeny v rámci ustanovení o Ochraně osobních údajů, vám budou oznámeny prostřednictvím dohodnutých komunikačních kanálů. Doporučujeme však, abyste pravidelně kontrolovali znění tohoto ustanovení o Ochraně osobních údajů.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 24. 5. 2018.